d3

پوکه معدنی بادامی

خواص پوکه معدنی بادامی: پوکه معدنی بادامی یکی از انواع پوکه معدنی است که  سایز ۱۸ الی ۲۶ میلیمتر دارد.وزن هر متر مکعب پوکه معدنی بادامی تقریبا ۶۵۰ الی ۸۰۰ کیلوگرم میباشد و این نوع پوکه برای شیب بندی وکف سازی طبقات استفاده می شود.