استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی

پوکه معدنی در کشاورزی

استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی با توجه به تحقیق گروه پوکه معدنی کیمیا استفاده صحیح از پوکه معدنی (اسکریا) در كشاورزی هیدروپونیک (کشت هیدروپنیک یا آبکشت شیوهٔ کشت بدون خاک می‌باشد. در این نوع کشت متخصصان نیازهای غذایی گیاه را اندازه‌گیری کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به گیاه داده می‌شود با افزودن عناصرماکرو و میکرو ونگهداشتن گیاه توسط …