جدول دانه بندی پوکه معدنی

جدول دانه بندي پوکه هاي معدني

جدول دانه بندي پوکه های معدني قروه به دليل وجود سرند هاي متعدد درمعادن پوكه قروه و با کار گيري دانش فني ، نيروي مجرب و ماشين آلات مدرن اين محصول دراندازه هاي مختلفي توليد ميشود نوع محصول اندازه دانه بندي (mm) وزن مخصوص kg/m قيمت نوع کاربرد ماسه سبک ۳-۰ ۵-۰ ۹۰۰ ۸۸۰   توليد قطعات سبک ساختماني , …