عکس 5

دانستنی های پوکه معدنی قروه

بنام خدا کاربرد پوکه معدنی قروه در ساخت بتن های سبک (استاندارد ، گواهینامه فنی ، تجربیات مشتریان ) رویکرد سازندگان ، پیمانکاران مجاز و‌معتبر ساختمان و ابنیه می بایست ازحالت سنتی سازی به صنعتی سازی سازه ها بویژه در بافت های فرسوده شهری درکمترین زمان ممکن تغییر یابد.اقداماتی در خصوص مقاوم سازی سازه ها صورت گرفته که کمتر از …

IMAG2349

مقاوم سازی با پوکه معدنی

بنام خالق یکتا نقش پوکه معدنی در مقاوم سازی ساختمان ، سبک سازی سقف ساختمان ، پوکه معدنی در سبک سازی پل ها ، مقاوم سازی پل ها ، تونلهای آزاد راه ، تونلهای مترو و….  زلزله تهران ، زلزله کرمان ، زلزله کرمانشاه ( سرپل ذهاب) ، زلزله آذربایجان ، زلزله بوشهر ‌… مدتی است که تازه های خبری سایت …

شناخت پوکه معدنی

شناخت پوکه معدنی ، مصالح ساختمانی شاخص

بنام خدا پوکه معدنی کاربرد پوکه معدنی: پوکه معدنی به عنوان یک نوع عایق حرارت برای سردخانه ها ، گرمخانه ها و پوشش لوله های حرارتی استفاده میشود،دانه های ( ۲ تا ۴۰ میلیمتر ) برای استفاده کشاورزی در مناطق کم آب بدلیل خاصیت جذب نگهداری و از ذرات ریز تا دانه های ۳۰ میلی متری برای استفاده در ساختمان …