شیب بندی و کفسازی با پوکه معدنی

شیب بندی و کفسازی با پوکه معدنی

بنام خدا شیب بندی و کفسازی با پوکه معدنی  هموار سازی سقف سبک : در طول دهه های گذشته روش های گوناگونی برای هموار سازی و شیب بندی بام ها و کفسازی ساختمانها ارایه گردیده است . دستیابی به وزن کمتر در سقف سازی از ویژگی های لازم برای این منظور است . به همین دلیل یکی از متداولترین کاربردهای …