پوکه عدسی

پوکه عدسی / پوکه مخلوط بستان آباد

بنام خدا پوکه معدنی عدسی   پوکه عدسی در معادن پوکه قروه به رنگ سیاه و در معادن تبریز بستان آباد به رنگ سفید و در دانه های ۳-۵-۱۲ میلیمتری تولید میشود . که  وزن مخصوص پوکه معدنی تبریز . قروه در هر متر مکعب۶۰۰ کیلوگرم میباشد . دانه های عدسی به دلیل مقاومت فشاری بالا . وزن کم و خاصیت پوزولانی آن …

پوکه معدنی نخودی

پوکه سفید / پوکه معدنی نخودی /رنگ پوکه معدنی نخدی

بسمه تعالی پوکه معدنی نخودی: پوکه معدنی نخودی: این  پوکه معدنی   در معادن پوکه قروه به رنگ سیاه در سایز ۱۰-۲۰ میلی مترمی باشد و در معادن پوکه یبستان آباد ( پوکه معدنی تبریز ) به رنگ سفید درسایز ۱۰-۲۰ میلی متر تولید و عرضه  میشودوکاربرد زیادی  دارد . پوکه معدنی فندوقی:  پوکه معدنی    فندوقی به دلیل اندازه و حجم آن …