پوکه عدسی

پوکه عدسی / پوکه مخلوط بستان آباد

بنام خدا پوکه معدنی عدسی   پوکه عدسی در معادن پوکه قروه به رنگ سیاه و در معادن تبریز بستان آباد به رنگ سفید و در دانه های ۳-۵-۱۲ میلیمتری تولید میشود . که  وزن مخصوص پوکه معدنی تبریز . قروه در هر متر مکعب۶۰۰ کیلوگرم میباشد . دانه های عدسی به دلیل مقاومت فشاری بالا . وزن کم و خاصیت پوزولانی آن …