استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی

پوکه معدنی در کشاورزی

استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی با توجه به تحقیق گروه پوکه معدنی کیمیا استفاده صحیح از پوکه

استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی

استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی

استفاده از پوکه معدنی قروه در کشاورزی

با توجه به تحقیق گروه پوکه معدنی کیمیا استفاده صحیح از پوکه معدنی (اسکریا) در كشاورزی هیدروپونیک (کشت هیدروپنیک
یا آبکشت شیوهٔ کشت بدون خاک می‌باشد. در این نوع کشت متخصصان نیازهای غذایی گیاه را اندازه‌گیری کرده و به جای
خاک با استفاده از آبی که به گیاه داده می‌شود با افزودن عناصرماکرو و میکرو ونگهداشتن گیاه توسط مواد نگهدارنده بی‌
اثر مانند پرلیت عملاً نیاز به خاک منتفی می‌شود.) توانایی كشت و بهره برداری را افزایش میدهد.
استفاده از این ماده معدنی در سیر هیدروپونیک جهت اصلاح و بهبود خاک ناکارآمد و برای بهتر شدن آبیاری و زهکــشی
استفاده  می شود. پوکه معدنی قروه با دانه بندی ۱۰-۵میلیمتر در پرورش  گل های  زینتی ، تهویه مطبوع زمین های ورزشی،
تهویه زمین چمن گلف و کود زمیــــن های فقیر از مواد معدنی و ایجاد مزارع میوه کــــــیوی استفاده بسیار دارد، زیرا باعث
می شــــود رطوبت داخلی خاک مدت زیادی باقی بماند. همــــــچنین در مناطق خشك و یا مناطقـــی كه احتیاج به ایجاد فضای
سبز و باغـــبانی در نقاط خاص می باشد ( گلخانه ها، ایجادفضــای ســــــــبز برروی كانال های بتنی زیرزمیـــــنی و كشاورزی
در مناطق كم آب اسکریا (پوکه معدنی قروه) بعنوان لایه زیرین خاك به كار برده می شــــــود كه خواص مهم آن عبارت است از:
۱-حفظ آب و انتقال تدریجی آن به خاك
۲-كم كردن فشار خاك
۳-استفاده بهینه از حجم خاك
۴-بالا بردن خواص معدنی و قدرت خاك بعلت اشباع مواد معدنی در حــد و درصد خاص

کاربردهای سایشی (پوکه معدنی قروه) 

اسکریا (پوکه معدنی)  نیز به عنوان یك ساینده بسیار خوب در صنایع  زیادی استفاده میشود به طور مثال : ساخت كاغذ سن
د باده ، ساخت صفحات دستگاه فرز ،استفاده در سنگ شور كردن پارچه ها و سنگ پا از جمله كاربردهای سایشی پوکه معدنی
(اسکریا) می باشد.