تاثیر پوکه معدنی بر مقاومت بتن

تاثیر پوکه معدنی بر مقاومت بتن

 پوکه معدنی تاثیر پوکه معدنی بر مقاومت بتن: به گزارش واحد تحقیقات پوکه معدنی کیمیا : ایجاد تاثیرات شگرف بتن

 پوکه معدنی

تاثیر پوکه معدنی بر مقاومت بتن:

به گزارش واحد تحقیقات پوکه معدنی کیمیا : ایجاد تاثیرات شگرف بتن در مصرف های متفاوت ساخت و ساز و
کاربرد مفید آن در ساخت سازه های مدرن و به روز، دلیل اصلی جلب توجه فعالان و مجریان طرح های عمرانی نسبت
بهاین ماده ساختمانی می باشد.
بالا رفتن روزانه تولید سیمان و بتن به عنوان پرمصرف ترین ماده ساختمانی مشکلات جدی و زیان باری برای محیط
زیست و زندگی انسان ها به دنبال داشته است، پژوهشگران با نظرمرتفع سازی و برطرف سازی مشکلات آلاینده های
زیست محیطی و همچنین بهبود خاصیت های مقاومتی بتن، به دنبال استفاده ازمتریالی با خاصیت های مشابه سیمان، به
عنوان جایگزین درصدی از سیمان مصرفی در بتن می باشند .

مزیت استفاده صحیح از پوکه معدنی

این نکته مهم است که پوکه معدنی در صورت استفاده صحیح و بهینه، علاوه بر کاهش محسوس هزینه تولید بتن باعث
بهبود خواص مقاومتی بتن و کاهش آلاینده های زیست محیطی نیز می گردد. در این مقاله،مطالعات آزمایشگاهی و عملی
مبتنی بر اثر استفاده ازپوکه معدنی قروه الک شده بر خواص مقاومت فشاری بتن صورت گرفته است ونتیجه این آزمایش
بسیار مطلوب و قابل توجه بوده.
جهت تحقق این هدف بعنوان معیاری  جهت سنجش ، پوکه معدنی قروه به  عنوان جایگزین
بخشی از سیمان با نسبت های مختلف۱، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزن سیمان استفاده شده و بر
اساس نتایج آزمایشگاهی استفاده از پوکه معدنی به مقدار ۱، ۱۰ و ۱۵ درصد وزن سیمان،
کاهش مقاومت فشاری بتن  نسبت به  نمونه شاهد  (فاقد پوکه)  رادر پی دارد. از سمت دیگر
استفاده از پوکه معدنیبه میزان ۵ درصد وزنی سیمان باعث افزایش مقدار مقاومت فشاری بتن
می شود و درنتیجه طرح اختلاط بتن با ۵ درصد پوکه معدنی می تواند به عنوان طرح اختلاط بهینه
آزمایشگاهی معرفی گردد.

از اینکه با مقاله ای مفید در مورد ( تاثیر پوکه معدنی بر مقاومت بتن ) با ما همراه بودید سپاسگزاریم

شماره تماس پوکه معدنی کیمیای قروه

شماره تماس پوکه معدنی کیمیای قروه