سنگ پا ،محصول پوکه معدنی

سنگ پا ،محصول پوکه معدنی

سنگ پا ازمحصولات پوکه معدنی قروه سنگ پا نوعی سنگ آذرین است که از سرد شدن گدازه‌های آتشفشانی

سنگ پا ازمحصولات پوکه معدنی قروه

سنگ پا نوعی سنگ آذرین است که از سرد شدن گدازه‌های آتشفشانی شکل می‌گیرد. وجه تسمیهٔ سنگ‌پا این
است که به دلیل قابلیت بالای سایندگی اش از آن برای زدودن لایه‌های سفت مردهٔ پوست در پاشنه پا استفاده
می‌شود. سنگ پا از صخره های در حال انفجار آتشفشان ها به دست می آید . این سنگ ها وقتی به بیرون از
دهانه پرت میشوند. حین سرد شدن از خود گازی متصاعد میکنند که سبب سوراخ سوراخ شدن سنگ میشود .
همین بافت اسفنجی شکل و زبر این سنگ است که باعث شده خاصیت سایش و لایه بردار داشته باشد . اما این
سنگ ها خواصی شگفت انگیز دارند که شاید بسیاری از ما ندانیم .
در گذشته تنها از چنین سنگ‌های آذرینی که متخلخل بوده استفاده می‌شد، اما امروزه انواع پلاستیکی آن نیز موجود است.
در گفتار مردم، مثال «سنگ پای قزوین» معروف است و تمثیل «روی فلانی سنگ پای قزوین است!» به این اشاره دارد که
طرف از رو نمی‌رود و کوتاه نمی‌آید.
سنگ پا از انواع پوکه‌های معدنی(پوکه معدنی قروه ) است و خواص آن به شرح ذیل اعلام میگردد .
استفاده از سنگ پا در حمام برای رفع سر درد و اکثر بیماریهای دماغی ( مغزی ) مفید است زدودن بافت ها
و سلول های مرده و به عنوان یک لایه بردار در پاشنه پا استفاده میشود .

چرک پا را تمیز میکند و در نتیجه خستگی و کوفتگی پا برطرف میشود .
سنگ پا(پوکه معدنی )باید خشن و متخلخل باشد و کف پا و پاشته پا رابا آن بمالند .
بیشترین مقدار انسولین در پاشنه پاست کسانی که دپار دیابت نوع ۲ هستند استفاده
از سنگ پا روزانه بمدت ده دقیقه باعث تنظیم انسولین خونشان خواهد شد .

پوکه معدنی در آکواریوم    پوکه معدنی بسته بندی شده

 

Pin It