ليكا و کاربرد آن

ليكا و کاربرد آن در كشاورزي و فضاي سبز

ليكا و کاربرد آن در كشاورزي و فضاي سبز   رشد گياهان به شش عامل محيطي بستگي دارد

ليكا و کاربرد آن در كشاورزي و فضاي سبز

 

رشد گياهان به شش عامل محيطي بستگي دارد :

 
۱-خاك ۲- موادغذايي ۳- آب ۴ – نور يا انرژي تشعشي ۵ – دما  ۶ – هوا
 
 از عوامل اصلي رشد گياهان خاك مي باشد . دانه هاي ليكا داراي ويژگيهايي مي باشند كه مي توانند
در اصلاح خاك به كشاورزي كمك نمايند .
 
 
ليكا و کاربرد آن

ليكا و کاربرد آن

  ويژگيهای دانه لیکا عبارتند از :

بدلیل  فرآوري در دماي حدود ۱۲۰۰ درجه سانتيگراد ، هیچ ضرر و  آفت و بيماري جانوران را
تهدید نمیکند.. و  در زمان اضافه نمودن به خاك هيچ  آلودگي به همراه  خود برای خاک ندارند .

– به علت شكل ظاهري و ساختار سلولي ظریف  ليكا، باعث افزايش هوادهي و تهويه خاك مي گردد
و از ترك خوردن خاك نيز جلوگيري مي كند.
– وجود پوكه هاي صنعتي ليكا در خاك سبب افزايش نفوذپذيري آب در خاك شده و از جاري شدن آب
و شسته شدن سطح و از بين رفتن مواد مغذي خاك جلوگيري مي شود.
– دانه هاي ليكا كاملا خنثي بوده و phخاك را تغيير نمي دهد .
– جذب آب در ليكا و پس دادن آب به خاك بصورت تدريجي باعث حفظ رطوبت خاك در زمان بيشتر مي شود .
– به دلیل  عمر مفيد و بالاي سبكدانه ليكا ، پس از مخلوط شدن با خاك ، از فشرده شدن خاك جلوگيري مي كند
كه اين امر سبب افزايش هوادهي به گياه مي شود . پوكه هاي صنعتي برخلاف پوكه هاي معدني ، در خاك فشرده
نمي شوند و نيازي به تعويض و زير ورو كردن خاك ندارد .
– محصولات ليكا كه جز  پوكه هاي سبك به حساب می آیند  ، باعث كم شدن وزن خاك براي استفاده در روف گاردن
و بام سبز و همچنين گلدان هاي آپارتماني و فلاورباكس (flower bax ) مي گردد .
– پوكه ليكا به جهت عايق حرارت بودن ، از ريشه گياه در برابر  حرارت  محافظت مي کند.

ليكا و کاربرد آن 

۱- استفاده از ليكا در باغ بام ( روف گاردن ) و بام سبز
۲-استفاده از لیکا  در گلدان هاي آپارتماني و فلاورباكس
۳-استفاده  از لیکا در خاك جهت كاشت نهال
۴-استفاده از لیکا در گلخانه جهت سبك سازي و هوادهي خاك
۵-استفاده از لیکا  براي درختان كاشته شده جهت استفاده از مزاياي پوكه ليكا
۶-جهت پوشاندن خاك و جلوگيري از فرسايش  خاک و جلوگيري ازبرخورد نور مستقيم خورشيد به خاك
۷- استفاده از ليكا در چمن ورزشی و فضاي سبز
۸- استفاده از ليكا در چمن آماده (چمن رول )
 
Pin It