پوکه معدنی نخودی

پوکه معدنی سفید

پوکه معدنی نخودی: پوکه معدنی نخودی: این  پوکه معدنی   در معادن پوکه قروه به رنگ سیاه در سایز


پوکه معدنی نخودی:

پوکه معدنی نخودی: این  پوکه معدنی   در معادن پوکه قروه به رنگ سیاه در سایز ۱۰-۲۰ میلی مترمی باشد و در
معادن پوکه یبستان آباد ( پوکه معدنی تبریز ) به رنگ سفید درسایز ۱۰-۲۰ میلی متر تولید و عرضه  میشودوکاربرد
زیادی  دارد .

پوکه معدنی فندوقی:

 پوکه معدنی    فندوقی به دلیل اندازه و حجم آن و سبکی مخصوص ،اغلب  دارای عایق های حرارت صوتی و تخلخل
بالا بهترین نوع پرکننده  جهت شیب بندی بین طبقات و کف سازی ساختمان ها تا قطر ۱۰ سانتی متر می باشد . و کاربردهای
عملیاتی فراوانی در کشاورزی ,تصفیه خانه آّب و …… دارد .

پوکه نخودی

ثبت دیدگاه