پوکه عدسی

پوکه عدسی / پوکه مخلوط بستان آباد

پوکه معدنی عدسی   پوکه عدسی در معادن پوکه قروه به رنگ سیاه و در معادن تبریز بستان آباد به

پوکه معدنی عدسی 

 پوکه عدسی در معادن پوکه قروه به رنگ سیاه و در معادن تبریز بستان آباد به رنگ سفید و در دانه های ۳-۵-۱۲
میلیمتری تولید میشود . که  وزن مخصوص پوکه معدنی تبریز . قروه در هر متر مکعب۶۰۰ کیلوگرم میباشد .
دانه های عدسی به دلیل مقاومت فشاری بالا . وزن کم و خاصیت پوزولانی آن عمدتا جهت ساخت بلوک های پوکه ای
سبک . قطعات بتنی . دیوارهای پیش ساخته سبک ، که درطرح اختلاط پوکه های معدنی قروه وتبریز بدست می آیدمورد
مصرف قرار می گیرد .
باعنایت به خواص پوزولانی پوکه های عدسی . پومیس در تولید بتن های سبک اشاره شده مصرف سیمان کاهش چشمگیری
خواهد داشت که این مساله خود از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر می باشد .

بلوک سبک معدنی

پوکه معدنی قروه یا پوکه سیاه /سایز عدسی ۵-۱۰ میلی متر/جهت ساخت بلوک پوکه ای
پوکه معدنی تبریز / پوکه بستان آباد  یا پوکه سفید/سایز عدسی ۳-۱۲ میلی متر/جهت ساخت
بلوک پوکه ای سفید بستان آباد سایز مخلوط ۰-۱۰ ترکیبی از  عدسی و پودری تبریز جهت ساخت بلوک
روش ساخت بلوک های لیکا و شبه لیکا —- مجوز ساخت بلوک پوکه ای مطابق با استاندارد
صادره وزارت راه و شهرسازی . معاونت مهندسی و تحقیقات مسکن به شماره ۷۷۸۲– ۷۶۵۷

 

Pin It

ثبت دیدگاه