09183776025

مشاوره رایگان

info@pokehkimya.ir

ساعت کاری: 09:00 صبح تا 22:00

شهر قروه - خیابان پاسداران

ابتدای اختیاریه جنوبی – پلاک 2- واحد 10

مزایای پوکه معدنی بسته بندی شده

مزایای پوکه معدنی بسته بندی شده

مزایای پوکه معدنی بسته بندی شده

حمل ونقل آسان بسته بندی ها, جلوگیری از هدر رفت پوکه معدنی و آلودگی محیط ، قابلیت شمارش و اندازه گیری آسان، قابلیت تشخیص کیفیت پوکه معدنی درجه 1 و2و3، مناسب برای مناطق پر ازدحام شهری که از اشغال پیاده رو و محیط کارگاه جلوگیری میشود، قابلیت وزن کردن کیسه ها به صورت انتخابی که در تشخیص کیفیت پوکه معدنی نقش بسزایی دارد، کیسه های  کوچک پر شده با پوکه معدنی با وزن استاندارد 30 کیلو گرم حمل کیسه ها را  بسیار آسان مینماید، استفاده از پوکه معدنی دو بار سرنده در انواع دانه بندی به صورت بسته بندی، فروش به صورت عمده و صادرات پوکه معدنی بسته بندی به کشورهای همسایه، فروش پوکه معدنی بسته بندی در انبار تهران به صورت جزیی، پوکه معدنی بسته بندی در قالب کیسه های 40 کیلویی در مقیاس به کیسه های 50 و 60 لیتری آب از 23 کیلوگرم وزن تا 40 کیلو را پرمیکند به تناسب نوع درجه بندی پوکه 1و2