09183776025

مشاوره رایگان

info@pokehkimya.ir

ساعت کاری: 09:00 صبح تا 22:00

شهر قروه - خیابان پاسداران

ابتدای اختیاریه جنوبی – پلاک 2- واحد 10

ویژگی های پوکه های معدنی کیمیا

ویژگی های پوکه های معدنی کیمیا

ویژگی های پوکه های معدنی کیمیا

پوکه های مورد نظر در برابر انقباض ها و انبساط ها کاملاً مقاوم هستند.

پوکه فرآوری شده توسط این شرکت سبک ترین نوع پوکه معدنی است.

پوکـه ارائه شده به شما مقـاوم ترین نوع پوکه معـدنی در بازار است .

نقطـه ذوب پوکـه معـدنی قـروه کیـمیا ،در حدود 1300 درجه می باشد.

پوکه های تقدیمی به شما عزیزان دارای عایق صدا و حرارت هستند.